Alnes Fyr - kopiering av vindauge

 

Vindauge i Alnes Fyr er erstatta av ein kopi då det gamle var i so dårleg stand at restaurering ikkje var eit alternativ.

Alnes Fyr