IML-tretesting

Er du redd det er roteskade i ein berande konstruksjon?

Korleis avdekke dette utan større inngrep?

Dør og Vindusvern AS tilbyr testing med IML-resistograph. Ein metode for å avdekke dårleg trevirke utan synlege inngrep. Med ei bordjupne på 30 cm og ei nål som etterlet seg eit hol på 3 mm er dette ein enkel og sikker metode for å finne til dømes rotskader.

Ta kontakt på post@dov.no dersom du har spørsmål.

 

Nokre døme på kva vi kan teste:

  • Berande konstuksjonar, golv/takbjelker
  • Kraftstolpar
  • Leikestativ
  • Tuntre/tre

For meir informasjon om produktet gå til www.iml.de .